Prednosti, ki jih prinaša organizacija team buildinga za podjetja

Spodaj si lahko vsi podjetniki, ki razmišljate o tem, da bi za svoje zaposlene organizirali team building dogodek (naj si gre za seminar, delavnico, motivacijsko srečanje, službeni piknik, itd…), preberete glavne prednosti, ki jih prinaša team building za podjetja:

prednosti team buildinga

  • če vzamete organizacijo team buildinga za vaše podjetje kot investicijo, je najprej ta dogodek, vaša davčna olajšava. To pomeni, da lahko stroške organizacije team building delavnice ali podobnega dogodka opredelite kot strošek izobraževanja zaposlenih, s čimer pa prihranite pri davku od dobička.

 

  • dobro organiziran team building poskrbi, da se zaposleni na njem počutijo odlično in, da se na dogodku zabavajo, s tem, pa tudi sprostijo, s čimer pa se izboljšajo odnosi med zaposlenimi na različnih nivojih (med vodstvom in drugimi zaposlenimi, med zaposlenimi znotraj istih oddelkov, itd…)

  • dobro organiziran team building program ni samo prijetno in zabavno druženje, ampak je organiziran z namenom, da zasleduje cilje podjetja – ki pa so s pomočjo organizacije in izvedbe rednih team building delavnic, lahko vezani na izboljšanje komunikacijskih veščin, izboljšanje prodajnih in pogajalskih veščin, izboljševanje sinergijskih učinkov ekip znotraj posameznih oddelkov, izboljšanje specifičnih veščin (jezik, poslušanje, obvladovanje nove tehnologije ali novega orodja, novega procesa dela, itd…)

 

  • dobro organiziran team building event poskrbi za to, da postanejo udeleženci teh dogodkov bistveno bolj motivirani za svoje delo, izboljšajo se procesi znotraj različnih oddelkov v podjetju, izboljša se organizacijska produktivnost podjetij, hkrati pa dobra organizacija team buildinga prinaša tudi prednosti iz naslova sposobnosti hitrejšega in bolj učinkovitega reševanja težav in premagovanja ovir

Večina organizatorjev team building programov zato poskuša programe zasnovati specifično glede na potrebe posameznega podjetja, obenem pa team building dogodek izkoristi za t.i. recognition oz. nagrajevanje npr. najboljših prodajalcev preteklega obdobja, nagrajevanje najbolj motiviranih delavcev v proizvodnji in podobno.

Obenem je modro team building dogodek izkoristiti tudi za to, da javno naznanimo dosego ciljev v podjetju, da vodstvo podjetja obelodani vizijo in poslanstvo in morebitne spremembe struktur, lastništva, vizije in poslanstva dolgoročnega delovanja podjetja. S čimer se zaposleni lahko bolj natančno poistovetijo s svojim lastnim delovanjem in poslanstvom v zgodbi, ki jo piše podjetje, hkrati pa najdejo pozicijo v podjetju, v kateri se bolj počutijo in lahko v njej tudi napredujejo.

Preverite tudi kaj pomeni strokovni team building

Viri (1, 2)