Namestitev sončne elektrarne

Za namestitev sončne elektrarne je pomembna lega. Odvisna je od njenega položaja, površine za namestitev in višine sredstev invenstitorja. Sončne celice so lahko nameščene na ravni, poševni strehi, fasadi. Za namestitev sončne elektrarne je potrebno paziti na morebitne sence iz drugih objektov ali delov istega objekta npr. drogov, dimnikov,… V nekaterih primerih je večkrat podcenjen vpliv objektov, ki v različnih letnih časih mečejo drugačno senco. Ena sama senca lahko občutno oslabi in v nekaterih primerih celo prekine vez centrale. Temperatura celice pa je tudi pomemben dejavnik pri namestitvi sončne elektrarne, ker se pri proizvodnji električne energije segrevajo  je pri tem potrebno narediti pravilen sistem ohlajanja s katerim zagotovimo primerno temperaturo. Ohlajanje je v večini narejeno naravno s prezračevanjem. Namestitev sončne elektrarne je na nosilni konstrukciji, ki je odporna na vremenske razmere. Sončna elektrarna je sestavljena iz celic, panelov, regulatorjev in razmesrnikov, ki pretvarjajo električno energijo.